Ngày 14/1: Thêm 16.026 ca COVID-19 trong nước, riêng Hà Nội có 3.029 ca

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong 16.026 ca COVID-19 ghi nhận trong nước hôm nay có 11.914 ca trong cộng đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Thu

CLIP HOT