Ngày 12/1: Thêm 16.066 ca COVID-19 trong nước, Khánh Hòa bổ sung 12.156 F0

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong ngày hôm nay, có 38.943 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Diệu Thu

CLIP HOT