KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2015)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); sáng ngày 10/4/2015, tại công viên 23/9 – TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng  Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2015) - 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm giới thiệu 70 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và 60 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) được tuyển chọn từ 850 tác phẩm cùa 270 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2015) - 2

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Triển lãm sẽ góp phần tuyên truyền, ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiên chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhât đât nước; tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đàng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lân thứ XII của Đảng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” nhưmong muốn của Bác Hồ kính yêu.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2015) - 3

Một số tranh cổ động tiêu biểu.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2015) - 4

Tham quan Triển lãm.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015) 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2015) - 5

Triển lãm diễn ra từ ngày 10/4/2015 đến hết ngày 14/4/2015.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT