HỘI THẢO QUỐC TẾ “NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ VÀ NHỮNG LỐI HÒA ĐÀN NGẪU HỨNG”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HỘI THẢO QUỐC TẾ “NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ VÀ NHỮNG LỐI HÒA ĐÀN NGẪU HỨNG” - 1

Ảnh: Từ trái sang : Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê, Ông Nguyễn Văn Tấn, Bà Lê Thị Minh Lý, Ông Lê Văn Toàn và Bà Vũ Kim Anh

Sáng ngày 04-1-2010, tại Khách sạn Rex, đã diễn ra chương trình họp báo Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng”. Chủ trì cuộc họp báo gồm có Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê – Cố vấn khoa học xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử”; Ông Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ VH, TT & DL tại TP.HCM; Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý – Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Toàn – Viện trưởng Viện Âm nhạc; Bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL TP.HCM; và các phóng viên của các báo, đài

 

Nội dung cuộc họp báo gồm có một số thông tin xung quanh công tác xây dựng bộ hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử”; giới thiệu khái quát về tiêu chí, ý nghĩa nội dung xét duyệt của UNESCO đối với Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại và lý do chọn Nghệ thuật Đờn ca Tài tử làm đối tượng đệ trình UNESCO xét duyệt, giới thiệu đôi nét tổng quan về Nghệ thuật Đờn ca Tài tử; và giới thiệu về ý nghĩa, nội dung, thành viên tham dự, chương trình hội thảo và một số công tác xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử”.

Lý do chọn xây dựng bộ hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử trình UNESCO, vì đây là Di sản Văn hóa Âm nhạc đặc sắc, tiêu biểu đại diện cho tộc người Việt ở Nam Bộ. Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật  Đờn ca Tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ các nội dung của Đề án xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Đờn ca Tài tử” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hội thảo nhằm khẳng định và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về giá trị truyền thống của Nghệ thuật Đờn ca Tài tử. Xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy và tuyên tuyền rộng rãi Di sản Văn hóa Phi vật thể vô giá này rộng khắp trong nước và quốc tế.

Mạnh Huy

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT