Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Việc này cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Chiều ngày 5/12, kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND bầu. 

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng có số phiếu đánh giá tín nhiệm cao đạt tỷ lệ 100%. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đạt tỷ lệ 95,74% số phiếu đánh giá tín nhiệm cao, 4,26% phiếu đánh giá phiếu tín nhiệm.Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao - 1 Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Duy Khang.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Việc này cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm giúp cán bộ biết được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 kéo dài từ ngày 5-7/12, tại hội trường Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tại kỳ họp này, các đại biểu còn bỏ phiếu thông qua 2 tờ trình của HĐND tỉnh và 24 tờ trình của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT