Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau 04 ngày (14/10 – 17/10/2015) làm việc nghiêm túc, phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 1

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa IX tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng

Đại hội tổng kết những kết quả đạt được 5 năm qua đã góp phần khẳng định thành tựu chung của Thành phố trong ba mươi năm đổi mới, một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển, Thành phố “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước”; đến nay “thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước”.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 2

Các đại biểu Đảng bộ Thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ có những thuận lợi, thời cơ và nhiều khó khăn, thách thức, đan xen phức tạp. Đất nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, thực hiện lộ trình các cam kết quốc tế; vấn đề Biển Đông, biên giới Tây Nam, vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng... sẽ là sức ép rất lớn cả về năng lực cạnh tranh và ổn định chính tri trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân Thành phố phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 3

Các đại biểu Đảng bộ Thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 4

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa IX  chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ Thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 5

Các đại biểu trúng cử được sự đồng thuận, tín nhiệm cao

Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố trong 5 năm tới (2015 - 2020).

1.Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành pho (GRDP) bình quân hàng năm từ 8% - 8,5% (tính theo GDP thì tăng hơn 1,5 lần mức tăng trưởng GDP bình quân của cả nước), chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây đựng, nông lâm nghiệp vả thủy sản; trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% đến 58%.

2.Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

3.Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP.

4.GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

5.Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc.

6.Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%.

7.Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm.

8.Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

9.Đến cuối năm 2020, tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 40 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,8 m2/người.

10.Đến cuối năm 2020, đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi đến 18 tuổi).

11.Đến cuối năm 2020, đạt tỷ lệ 20 bác sỹ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân.

12.Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

13.Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; kéo giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém xuống dưới 0,5%/năm.

14.Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu Thành phố trong nhóm 5 (năm) địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 6

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X gồm 69 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 7

Đông đảo phóng viên, biên tập viên các báo đài tham dự buổi họp báo kết thúc Đại hội

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 8

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng chủ trì buổi họp báo

Kết thúc khóa họp, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X gồm 69 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí. Các đồng chí Phó Bí thư là: Đồng chí Võ Văn Thưởng - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đồng chí Nguyễn Thành Phong - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Đồng chí Tất Thành Cang - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 9

Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa IX chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 10

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Thành ủy viên khóa X, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM chụp hình lưu niệm cùng Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa IX

Hội nghị đã bầu ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 đồng chí; trong đó Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X.

Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh gồm 35 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết, cùng với 07 đại biểu đương nhiệm, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại buổi họp báo trưa cùng ngày, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng chủ trì; Ông phấn khởi cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X đã thành công tốt đẹp và đã bầu một lần đủ 69 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X; các đại biểu không trúng cử đều trên 50% số phiếu, có người hơn 60%; các đại biểu tái cử đều trúng cử, chứng tỏ các đại biểu nhiệm kỳ qua hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tín nhiệm cao. Trong đó, có 15 đại biểu nữ, đạt 21%, vượt chỉ tiêu của Bộ chính trị; 8 đại biểu dưới 40, so với đầu nhiệm kỳ IX tăng thêm 5 người, vượt yêu cầu của Bộ Chính trị đề ra. 

Mục tiêu của TPHCM là ở mỗi cơ quan, cán bộ có 3 độ tuổi một cách hợp lý, tăng dần cán bộ trẻ. Ban chấp hành nhiệm kỳ này có nhiều lãnh đạo trẻ, dưới 40 tuổi, cho thấy công tác cán bộ các nhiệm kỳ trước rất công phu, kỹ lưỡng.

 Về việc Đại hội lần này không bầu Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: “Theo quy định, việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn của vùng, cả nước, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước, việc chuẩn bị nhân sự Bí thư Thành ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị khóa XII của Đảng. Việc để sau Đại hội XII phân công Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành ủy là đúng quy định, quy trình công tác nhân sự của Đảng”. Trong thời gian này, Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy TPHCM.

Danh sách 15 đại biểu được bầu vào Ban thường vụ Thành ủy gồm: 

1.    Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy

2.    Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thành ủy

3.    Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí Thư Thành ủy

4.    Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy

5.    Bà Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên Giáo

6.    Bà Võ Thị Dung - Trưởng ban tổ chức Thành ủy

7.    Ông Trần Thế Lưu - Trưởng Ban nội chính Thành ủy

8.    Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy

9.    Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó ban Thường trực Ban Dân Vận thành ủy

10.  Thiếu tướng Trương Văn Hai - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

11.  Thiếu tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP

12.  Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc sở Công thương

13.  Ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TP

14.  Ông Võ Tiến Sĩ - Bí thư quận ủy quận 5

15.  Ông Trần Vĩnh Tuyến - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy 

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 11

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 12

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 13

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa 10 thành công tốt đẹp - 14

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT