Báo, Đài tham dự chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 13.8.2014, Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông  tin – Truyền thông TPHCM đã chủ trì cuộc họp báo về việc tham gia của Báo, Đài TPHCM với chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM. Tham gia có đại diện Sở Nội vụ TPHCM, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Điều hành chống ngập nước TPHCM.

Báo, Đài tham dự chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM - 1

Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông  tin – Truyền thông TPHCM, cho biết: Báo, Đài TPHCM tiếp tục tuyên truyền vận động về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, trong đó, tập trung tuyên truyền sâu việc thực hiện 6 chương trình đột phá, nhằm đảm bảo an ninh xã hội, đưa TPHCM ngày càng phát triển theo Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020. Yêu cầu các cơ quan báo chí, đài có nghĩa vụ tuyên truyền sâu về 6 chương trình đột phá, tuyên truyền những thành tựu mà các chương trình mang lại, động viên nhân dân tích cực tham gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch phát huy hiệu quả lâu dài. Các cơ quan Báo, Đài được giao nhiệm vụ với hình thức đặt hàng có trách nhiệm thực hiện tuyên truyền với các chuyên trang, chuyên mục, các loại hình đa dạng, phong phú, để tuyên truyền sâu trong các đối tượng quần chúng nhân dân.

Báo, Đài tham dự chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM - 2

Truyền thông về 6 chương trình đột phá gồm:

1. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Chương trình Cải cách hành chính.

3. Chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TPHCM.

4. Chương trình giảm ùn, tắc giao thông.

5. Chương trình giảm ngập nước.

6. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường.

Các đơn vị Báo, Đài tham gia chương trình gồm có: Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Báo Sài Gòn Giải phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ nữ TPHCM, Báo Khoa học Phổ thông, Báo Giáo dục, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Công an TPHCM, Báo Pháp luật, Tạp Chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Phát triển nhân lực, Tạp chí Nghiên cứu phát triển.

Báo, Đài tham dự chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM - 3

Báo, Đài tham dự chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM - 4

Báo, Đài tham dự chương trình truyền thông 6 Chương trình đột phá của UBND TPHCM - 5

Minh Trí

Ảnh: Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT