ĐỌC BÁO NGÀY 22.7.2011

DÀNH NHIỀU CÔNG SỨC CHO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Sáng 21-7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII khai mạc trọng thể tại hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Phát biểu với tư cách Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiến nghị với Quốc hội khóa XIII quan tâm thực hiện năm nhóm định hướng lớn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: Việt Dũng

Thứ nhất, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi để thể chế hóa Cương lĩnh chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, phát huy vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước… Nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng pháp luật, để đến năm 2020 nước ta có đủ những đạo luật cơ bản cần thiết điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Đặc biệt, Quốc hội khóa này cần dành nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Nghiên cứu, bổ sung, từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động giám sát theo hướng xác định rõ phạm vi, đối tượng chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Chú trọng hơn nữa chiều sâu và vấn đề hậu giám sát. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất hơn…

Thứ ba, đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chú trọng cung cấp đầy đủ thông tin và các điều kiện bảo đảm để Quốc hội xem xét, quyết định một cách chuẩn xác nhất.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần thực hiện có kết quả đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng thẩm quyền và năng lực hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban trong việc thẩm tra các dự án luật, các đề án, công trình quốc gia quan trọng…

V.V.THÀNH

(Báo Tuổi trẻ, ngày 22.7.2011)

Bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Dân chủ thảo luận và sáng suốt lựa chọn

Tại kỳ họp này, Quốc hội có trách nhiệm to lớn là xem xét, lựa chọn, bầu và phê chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước… Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn để bầu và phê chuẩn những người

xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

(phát biểu tại phiên khai mạc)

(Báo Tuổi trẻ, ngày 22.7.2011)

 

 

CHƯA CÓ KHẨU HIỆU CHO DU LỊCH VIỆT NAM

 

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã có văn bản không đồng ý sử dụng khẩu hiệu (slogan) “Việt Nam – Sự khác biệt Á Đông” (Việt Nam – different Orient) và logo đã đoạt giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm logo-slogan cho Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015, làm khẩu hiệu và và logo cho du lịch Việt Nam. Đại diện Vụ Thị trường, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết đã có phương án khác để tìm kiếm slogan và logo mới cho du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, Tổng cục Du lịch sẽ hợp tác với đối tác EU (hiện tài trợ cho dự án phát triển du lịch Việt Nam) tìm kiếm các chuyên gia thương hiệu, marketing Châu Âu tham gia sáng tác khẩu hiệu và logo mới.

L.Nam

(Báo Tuổi trẻ, ngày 22.7.2011)