Công nghiệp Sài Gòn vượt Đông Nam Á

Công nghiệp Sài Gòn vượt Đông Nam Á

Có thể nói công nghiệp của TP Sài Gòn vào thời gian cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 tuy chưa phát triển bằng châu Âu nhưng so với các nước trong khu vực Đông Nam Á thì nó có quy mô và trình độ hơn hẳn.

Sài Gòn phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa

Sài Gòn phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa

Hầu hết các ngành công nghiệp nhẹ sản xuất hàng hóa ở SG đều có trình độ sản xuất đạt đến mức tiên tiến của châu Âu, bởi vì máy móc và công nghệ được nhập khẩu toàn bộ dây chuyền từ Pháp, Đức.

CLIP HOT