Thực phẩm hữu cơ có thật sự sạch, an toàn, bổ dưỡng?

Thực phẩm hữu cơ có thật sự sạch, an toàn, bổ dưỡng?

Ở Việt Nam, PGS được xem là hệ thống giám sát đảm bảo chất lượng hữu cơ duy nhất cho thị trường sản phẩm nội địa hiện nay. Những sản phẩm được giới thiệu là hữu cơ nhưng không có chứng nhận PGS thì vẫn là hàng 'tự phong', chưa có tiêu chuẩn nào giám sát và chứng nhận.

CLIP HOT