ĐƯA TINH THẦN “MÙA THU RỒI…” VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Cách đây 67 năm, ngày 02.09.1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình Hà Nội, công bố với thế giới: nhân dân Việt Nam có quyền hưởng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc như bao dân tộc khác.

Vậy mà, chỉ 21 ngày sau đó, nhân dân Sài Gòn, nhân dân Nam Bộ đã phải cầm súng tổ chức cuộc kháng chiến thần thánh mở đầu cho cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp để bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

 

Nhân dân Nam Bộ đã từ “Mùa Thu rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”. Tuy rằng Bác Hồ đang tìm mọi cách tranh thủ hòa bình để xây dựng lực lượng, chuẩn bị kháng chiến lâu dài, nhưng nhân dân Nam Bộ đã dũng cảm đi trước cả nước nổ súng đánh Thực dân Pháp và Đế quốc Anh ngay tại Sài Gòn – gánh lấy tất cả mọi khó khăn nguy hiểm, đơn độc để biểu thị thái độ “Thà chết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Nam Bộ đã gánh chịu mọi tổn thất to lớn, mọi khó khăn để mở đầu cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp mà cả nước bắt đầu sau đó gần một năm (19.12.1946). Việc mở đầu cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp đã tạo điều kiện và kinh nghiệm cho nhân dân cả nước, tiến đánh kẻ thù ở khắp nơi và đã đúc kết thắng lợi bằng Điện Biên Phủ anh hùng.

Đó là tinh thần dũng cảm, kiên cường mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống Thực dân Pháp và 15 năm sau đó, dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ toàn thắng.

Bước vào công cuộc xây dựng Đất nước sau ngày độc lập, thống nhất, nhân dân Sài Gòn, nhân dân Nam Bộ lại đứng trước những khó khăn tuy không đổ máu, nhưng không kém phần ác liệt: chống kẻ thù đói nghèo, trì trệ.

Một lần nữa nhân dân Sài Gòn, nhân dân Nam Bộ lại mở đường đi vào sự nghiệp đổi mới, thay đổi cơ chế bao cấp, chấp nhận sự nghi ngờ của một số người, làm người “lội nước đi trước”.

Thành Ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định và Xứ ủy Nam Bộ năm 1945 đã quyết định nổ súng đánh Thực dân Pháp. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thập niên 80 đứng đầu là Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã quyết định mở đường đổi mới, đánh gục kẻ thù nghèo nàn, lạc hậu. Và từ “Ngọn cờ đổi mới”, Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu và cùng cả nước đi vào cuộc sống xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngày hôm nay, đất nước lại đang đứng trước những khó khăn thách thức mới về tình trạng lạm phát, giá cả thị trường không ổn định, nạn tham nhũng lãng phí làm hoen ố uy tín của Đảng, làm mất lòng dân… Đó là những kẻ thù hung hãn, ngày càng xảo quyệt tinh vi.

Là một Thành phố đông dân, tiềm lực kinh tế phát triển mạnh, nhiều lần đã dẫn đầu cả nước từ đánh Tây, đổi mới kinh tế và xã hội… đang được nhân dân cả nước trông đợi sự dũng cảm, mạnh dạn, sáng tạo về kiên quyết tìm ra những cách làm năng động để vượt qua khó khăn; như cuộc vận động các chủ hộ không tăng giá thuê nhà đối với người lao động, chiến dịch chống tăng giá hàng, chính sách bù lỗ các mặt hàng chủ yếu… để được đánh giá cao. Bên cạnh đó, Thành phố cũng có những biện pháp kiên quyết và dũng cảm tấn công vào tiêu cực để làm trong sạch Đảng bộ và chính quyền. Các biện pháp đó đã dẫn đường cho các địa phương trong cả nước cùng đi lên, thực hiện mong muốn của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Quốc hội khóa XIII đã đề ra.

Từ lãnh đạo phường xã, quận, huyện đến Thành phố luôn nhắc mình “vì cả nước, cùng cả nước” phát huy thật tốt tinh thần “Mùa Thu rồi, ngày 23…” để tạo sinh khí mới góp phần đưa Thành phố đi lên, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đ.P