Back Sự kiện Giọng hát vàng DANH SÁCH 15 TIẾT MỤC CÔNG DIỄN LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TP.HCM, LẦN XII, NĂM 2016

DANH SÁCH 15 TIẾT MỤC CÔNG DIỄN LIÊN HOAN GIỌNG HÁT VÀNG NGÀNH DU LỊCH TP.HCM, LẦN XII, NĂM 2016

* Thời gian: 17 giờ, ngày 27.3.2016

* Địa điểm: Sân khấu chính Ngày hội Du lịch TPHCM, lần XII, năm 2016 (Khu B, công viên 23.9, Quận 1, TPHCM)

 

 

BAN TỔ CHỨC