KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI” - 1

Sáng 18/5/2012 Tại Công viên Lam sơn, Quận 1 (trước Nhà hát TPHCM), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành Phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm gồm 100 ảnh và các câu trích, lời nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chia làm 02 phần với nội dung:

Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam: Triển lãm trưng bày những hình ảnh chọn lọc thể hiện công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã cống hiến trọn cuộc đời vì độc lập dân tộc, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và tham gia vào các tổ chức quốc tế cộng sản – nhằm đấu tranh cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động tại các nước bị áp bức, bóc lột. Con đường cách mạng vô sản Việt Nam đã được Người tìm ra từ học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga, đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á và tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Phần 2: Thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: 37 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn độc lập thống nhất đi lên Chủ nghĩa Xã hội, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yên, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực giữ vững ổn lực giữ vũng ổn định chính trị, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – Xã hội, quốc phòng và an sinh xã hội không ngừng phát triển. Đặc biệt qua 26 năm đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền được nâng lên, dân chủ được mở rộng hơn, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng phát huy. Cơ cấu kinh tế  thành phố chuyển dịch mạnh mẽ, trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đảm bảo lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 ( khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục nêu cao quyết tâm thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt hiệu quả lâu bền trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18/5/2012 đến 30/5/2012.

KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI” - 2

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI” - 3

Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó CHủ tịch UBND TPHCM (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tham quan triển lãm

KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI” - 4

Các Đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm

KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI” - 5

Tin ảnh: Đức Thông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT