Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hội thảo Khoa học “Thực trạng và Giải pháp nhằm xây dựng những tác phẩm Văn học – Nghệ thuật giá trị cao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII)” đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở VHTTDL TPHCM và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM tổ chức trong sáng ngày 18/07/2013, tại Hội trường Khách sạn Kỳ Hòa, Q.10, TP.HCM.

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 1

 Chủ trì cuộc Hội thảo là Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy TPHCM, Nhạc sĩ Ca Lê Thuần – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM. Đến tham dự có Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, các Chủ tịch , Phó Chủ tịch của 9 Hội Văn học, Nghệ thuật chuyên ngành TPHCM cùng Phóng viên Báo, Đài TPHCM và Trung ương.

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 2

Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM

Trong đề dẫn chuyên đề Hội thảo khoa học “Thực trạng và Giải pháp nhằm xây dựng những tác phẩm Văn học – Nghệ thuật giá trị cao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII)”, Nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long cho biết: Cách đây hơn nửa thế kỷ, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức tháng 11 năm 1946, Bác Hồ đã trình bày một quan điểm giản dị, nhưng mang tính nguyên lý, đó là: “Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi”. Nghị quyết V, khóa VIII cũng một lần nữa khẳng định vai trò của Văn hóa Nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển đất nước với quyết tâm: “Giữ gìn và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 3

Nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long

Sau khi điểm qua một số lĩnh vực Nghệ thuật, lễ hội, điện ảnh, ca nhạc,… Nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long, phát biểu: 15 năm Nghị quyết Trung ương V ra đời, nhưng thực trạng văn hóa vẫn còn quá nhiều nhiễu loạn, nguyên nhân lớn nhất vì chúng ta chưa có hành lang Pháp lý rõ ràng và nghiêm minh. Nghị quyết V, khóa VIII đã khẳng định điều đó “Giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, không chỉ là câu khẩu hiệu, mà phải được thực thi bằng chiến lược. Nó phải là lá chắn bảo vệ các Ngành Công nghiệp Văn hóa nội địa trên thế giới phẳng về văn hóa hiện nay. Muốn vậy, chúng ta phải có chiến lược bảo vệ văn hóa, và phải được thực thi trên cơ sở Pháp luật, phải xây dựng Pháp luật về văn hóa cũng như việc hỗ trợ lĩnh vực văn hóa trong nước.

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 4

 NSƯT Trần Minh Ngọc

Tai Hội nghị có 9 đại biểu đọc tham luận, gồm có: Vấn đề là phát hiện - ứng xử với tài năng của Nhà thơ Lê Quang Trang – Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng những tác phẩm văn học – nghệ thuật giá trị cao theo tinh thần Nghị Quyết V, Khóa VIII của Biên kịch Dương Cẩm Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM; Phát triển toàn vẹn VHNT TPHCM, phấn đấu sáng tạo tác phẩm có giá trị theo NQTW V  của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Luân Kim; Sân khấu cần đổi mới phương thức hoạt động của Đạo diễn, NSƯT Trần Minh Ngọc; Để có những tác phẩm đạt đỉnh cao của Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM; Để có tác phẩm chất lượng cao thì thực tế cuộc sống, lòng tin, không gian Nghệ thuật chuyên nghiệp, trách nhiệm xã hội, lòng tự trọng, tình yêu nghệ thuật cần được xây dựng và phát huy của Nhà giáo Nhân dân – Họa sĩ Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM; Cơ hội nẩy nở tác phẩm văn học – Nghệ thuật có giá trị của Nghệ sĩ Nhân dân – Biên đạo Đặng Hùng – Hội Múa TPHCM; Tìm hướng đi có thêm nhiều tác phẩm Nhiếp ảnh giá trị cao của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Xuân Thăng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 5

Biên kịch Dương Cẩm Thúy

Tại hội thảo còn có ý kiến phát biểu tâm huyết của Nhà văn, Đạo diễn phim tư liệu Tô Hoàng; Nghệ sĩ Ưu tú Đoàn Dũng, Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM…

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 6

Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Luân Kim

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 7

Nhà giáo Nhân dân – Họa sĩ Uyên Huy

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 8

Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Thăng

Ban Tuyên giáo Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học về Văn hóa - Nghệ thuật - 9

Nhà văn, Đạo diễn Tô Hoàng

Kim Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo