Văn hóa

Bí mật đằng sau những thương hiệu xa xỉ

Bí mật đằng sau những thương hiệu xa xỉ

Cuốn “Chiến lược xa xỉ” cung cấp cái nhìn toàn diện về xa xỉ phẩm, từ lịch sử, văn hóa, nghệ thuật…, cho đến những bí mật công nghệ, cũng như cách thức vận hành/quản trị của ngành kinh tế tỷ đô này.

CLIP HOT