Bộ GD-ĐT yêu cầu giám sát các khoản thu đầu năm học 2024-2025

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về các khoản thu của cơ sở giáo dục đối với năm học mới 2024 - 2025.

Bộ GD-ĐT yêu cầu giám sát các khoản thu đầu năm học 2024-2025 - 1Bộ GDĐT yêu cầu giám sát các khoản thu đầu năm học 2024-2025.

Theo đó, đối với học phí năm học 2024-2025, Bộ GDĐT yêu cầu thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81 được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9/2024).

Đặc biệt, Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Anh

CLIP HOT