Video tennis Djokovic - Paul: "Giải mã" hiện tượng, tiến sát ngôi báu thứ 10 (Australian Open)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Novak Djokovic - Tommy Paul, bán kết đơn nam Australian Open 2023) Lần đầu tiên so vợt "hiện tượng" người Mỹ, Nole đã có một set đấu khó khăn nhưng sau đó, anh đã có thế trận rất áp đảo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức - Tân Thành

CLIP HOT