Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Viettel: Nỗ lực bất thành (V-League) (Hết giờ)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Trực tiếp bóng đá, Thanh Hóa - Viettel, vòng 10 V-League) Viettel đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa và đánh chấp nhận thất bại tối thiểu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT