Ông Trần Quốc Tuấn là quyền Chủ tịch VFF, Việt Nam quyết dự World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đại hội thường niên VFF khóa 8 ngày 9/1 thông qua việc ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch VFF cho đến khi bầu Chủ tịch tại Đại hội khóa 9 nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Anh

CLIP HOT