Joao Felix ra mắt Chelsea: Thể hiện ấn tượng, rời sân bằng thẻ đỏ trực tiếp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Joao Felix ra mắt Chelsea khá ấn tượng nhưng kết thúc trận bằng một thẻ đỏ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT