ĐT Việt Nam phải thắng chính mình để vượt Thái Lan, nâng trình ở châu Á

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thái Lan là đối trọng xứng tầm với ĐT Việt Nam tại Đông Nam Á, nhưng chưa phải “đối thủ” lớn nhất.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT