Djokovic bỏ đánh đơn chuyển sang đánh đôi, hạ luôn cặp lợi hại nhất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic không phải là một chuyên gia đánh đôi nhưng cũng chơi rất tốt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT