Chấn động võ sĩ MMA bị đấm ngã cắm đầu, bỏ mạng thương tâm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin võ thuật) Võ sĩ Boxing tay trần 38 tuổi không qua khỏi sau khi nhận cú knock-out chí mạng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT