BLV Anh Quân: ĐT Việt Nam thua đậm nhất thời, vẫn có thể hạ Trung Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Góc bình luận viên Anh Quân) Bình luận viên Anh Quân khẳng định ĐT Việt Nam cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực ở trận thua đậm Australia và sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành điểm trước Trung Quốc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh - Tiến Tài

CLIP HOT