Báo Campuchia lo về "hỏa lực" của ĐT Việt Nam, vẫn lạc quan về cú sốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Báo giới Campuchia biết tuyển nhà khó thắng ĐT Việt Nam nhưng cho rằng cơ hội gây sốc đã tăng lên so với quá khứ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp Khmer Times)

CLIP HOT