Ông Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam: Thúc đẩy tăng trưởng du khách quốc tế, nội vùng và nội địa

ITE HCMC ngày càng có sự nâng cao về chất lượng. Điều tiến bộ nhất của lần tổ chức thứ 9 là mối liên hệ của 5 nước: Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar và Thái Lan. Một chiến lược liên kết, thúc đẩy ba mục tiêu: tăng trưởng khách quốc tế, khách du lịch nội vùng và khách du lịch nội địa. Đó là kết quả sau 9 lần tổ chức sự kiện ITE HCMC. Ngành Du lịch TPHCM đã mở rộng sự liên kết quảng bá, đây là một chiến lược hứa hẹn sự thành công lớn.

Sự liên kết mở rộng quan hệ với ngày càng nhiều quốc gia sẽ mang lại nhiều thành công ngoài mong đợi. Từ sự hợp tác của 3 nước, lên 4 nước, năm nay là 5 nước, đã mở rộng thị trường, đặc biệt nội vùng Tiểu vùng Sông Mê Kông. Như vậy, mục tiêu đạt 15 triệu lượt khách nội vùng của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, vào năm 2015, sẽ sớm đạt được.

Mối liên hệ giữa Chính phủ các nước với nhau, giữa các doanh nghiệp các nước, sẽ thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa, đặc biệt hoạt động của các doanh nghiệp quốc tế hội nhập nhanh hơn. Từ đó, góp phần tăng trưởng số lượng khách du lịch quốc tế và nội địa.

Kim Long