Lịch diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách tại TPHCM

1. Đoàn Nghệ thuật múa Rối Thành phố Hồ Chí Minh (Sở VHTTDL);  chương trình Rối nước truyền thống, 6 suất/ngày: 9h00-12h00 (3 suất), 14h00-17h00 (3 suất), địa điểm: Bảo tàng Lịch sử Thành phố, (02 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quận 1).

2. Công ty Nghệ sỹ Mê Kông, chương trình Hồn Việt, diễn 2 suất/tháng vào ngày 15 và 23 hàng tháng, địa điểm: Nhà hát Thành phố (Công trường Lam Sơn – Quận 1)

3. Nhà hát Nón lá (Công ty TNHH MTV Nhà hát Trẻ), chương trình Ngọc Việt, diễn 2 suất/tuần, thứ 5 và CN: 19h30 – 20h30, địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Thành phố (55 B Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1)

4. Nhà hát Rồng vàng  (Công ty TNHH MTV Nhà hát Trẻ), chương trình Rối nước Rồng vàng, diễn 2 suất/ngày: 17h00 – 18h00 và 18h30 – 19h30; địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Thành phố (55 B Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1)

Nguồn: Phòng Lữ hành

Sở VHTTDL TPHCM