Sở VHTTDL TPHCM: Bàn giao sách và trang thiết bị cho các Xã, Huyện vùng sâu, vùng xa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thực hiện dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao các Huyện vùng sâu vùng xa thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa năm 2013, sáng ngày 19.7.2013, Sở VHTTDL TPHCM tiến hành bàn giao sách và các trang thiết bị cho các Ấp, Xã tại 2 Huyện Bình Chánh và Nhà Bè.

Sở VHTTDL TPHCM: Bàn giao sách và trang thiết bị cho các Xã, Huyện vùng sâu, vùng xa - 1

Huyện Bình Chánh được hỗ trợ 93 thiết bị âm thanh, nhạc cụ cho Trung tâm Văn hóa huyện và 6 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai, Qui Đức, Tân Kiên, Đa Phước, 2 nhà văn hóa Ấp của xã Phong Phú và Lê Minh Xuân. Đồng thời, được hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng Nhà Văn hóa tại Ấp 3B xã Vĩnh Lộc B.

Huyện Nhà Bè được hỗ trợ 87 thiết bị cho Đội Thông tin Lưu động Huyện và 8 Nhà Văn hóa Ấp: PK7- Thị trấn Nhà Bè, Ấp 1 và Ấp 3 – Xã Phú Xuân, Ấp 1 – Xã Long Thới, Ấp 4 - Xã nhơn Đức, Ấp 2 – Xã Phước Kiển, Ấp 1 – xã Phước Lộc, Ấp 3 - Xã Hiệp Phước. Đồng thời được hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng Nhà Văn hóa  tại Ấp 3, Xã Hiệp Phước.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, mỗi năm Sở VHTTDL TPHCM tiến hành phân bố sách, trang thiết bị cho các Xã, Ấp thuộc các huyện của TPHCM. Năm nay, dự án với kinh phí 1.480 tỷ đồng, bao gồm các nội dung: Cấp sách cho hệ thống thư viện, bỗi dưỡng năng lực cán bộ văn hóa cơ sở; Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm Văn hóa huyện, Xã, Ấp, Đội Thông tin Lưu động huyện, hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa, trung tâm văn hóa xã, ấp. Việc xây dựng Nhà Văn hóa Ấp, đề nghị hoàn thành trong tháng 9/2013. Các đợt triển khai trước, qua kiểm tra, chúng tôi thấy một số cơ sở triển khai hoạt động chưa thật sự hiệu quả, còn nhiều bất cập, nhất là công tác bảo quản trang, thiết bị. Chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản lý các cơ sở, và tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình này hiệu quả.

Minh Châu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo