Video tennis Alcaraz - Harris: Đẳng cấp lên tiếng, vượt khó loạt tie-break (US Open)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Vòng 2 US Open 2023) Alcaraz thể hiện được trình độ cao vào những thời điểm quan trọng nhất trước Harris.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT