Dậy sóng Ronaldo tố truyền thông liên tục nói dối, bao giờ công bố sự thật?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cristiano Ronaldo đã phá vỡ sự im lặng trước những thông tin mà truyền thông viết về anh trong suốt những ngày qua.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT