Trang chủ Tags Bảo tồn

Tag: Bảo tồn

Văn hóa và Du lịch - Đôi điều suy nghĩ.

Văn hóa và Du lịch – Đôi điều suy nghĩ

Du lịch gắn liền với phát triển, với những điều mới mẻ, còn văn hóa lại đề cao việc giữ gìn bản sắc, bảo tồn các giá trị lịch sử. Đã có những tranh luận, bất đồng, thậm chí phủ nhận lẫn nhau giữa văn hóa và du lịch.

TIN NỔI BẬT