Sở Du lịch TPHCM thông báo yêu cầu thực hiện Dự án xây dựng Chiến lược và lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội của cả nước, ngành du lịch đang được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm tập trung chỉ đạo từ cấp Trung ương đến địa phương, được thể hiện qua sự thành lập các cơ quan quản lý nhà nước chuyên biệt cho ngành du lịch ở nhiều tỉnh thành đến việc ban hành các chính sách quan trọng như Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thịsố 07/CT-TU ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 07 đến cả hệ thống chính trị để cùng thực hiện vì mục tiêu phát triển du lịch.

  Trong đó, việc xây dựng Chiến lược và lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 là việc làm cấp thiết, khẩn trương có tính quan trọng, làm nền tảng mà Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Du lịch Thành phố cần triển khai ngay để đảm bảo cho việc định hướng phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

  Sở Du lịch trân trọng kính mời quý đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia thực hiện Dự án nêu trên.

  Sở Du lịch đề nghị các quý đơn vị gửi Hồ sơ năng lực và Kế hoạch thực hiện chi tiết Dự án (có dự trù kinh phí cụ thể) về Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch (Số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày 25 tháng 4 năm 2018 để Sở Du lịch có căn cứ thẩm định.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch. SĐT: 38242903 (Ext:112); Email: ntmphuong.sdl@tphcm.gov.vn. hoặc phuong8181@gmail.com

  Sở Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của quý đơn vị.