Sở Du lịch ký kết thỏa thuận hợp tác với Viễn thông TPHCM

  Chiều ngày 28/3/2018, Sở Du lịch cùng VNPT TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch TPHCM đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

  Ông Ngô Xuân Trường – Giám đốc VNPT TPHCM

  Phát biểu tại Lễ kí kết, ông Ngô Xuân Trường – Giám đốc VNPT TPHCM tin chắc rằng: Với thế mạnh của mình, đơn vị sẽ tư vấn và phối hợp cùng Sở du lịch TPHCM xây dựng và triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 trong ngành Du lịch. Phối hợp xây dựng cổng thông tin Du lịch thông minh, các mô hình Khu du lịch thông minh, điểm du lịch thông minh.

  Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở du lịch TPHCM

  Phối hợp cung cấp các giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung, thu thập, điều tra thông tin khách du lịch trên cơ sở kết nối thông tin từ các ngành khác như: Văn hoá, giao thông, y tế, doanh nghiệp… Phối hợp cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ viễn thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử (E-Marketing).

  Lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành lễ kí kết

  Phối hợp xây dựng, cung cấp công nghệ, các ứng dụng phần mềm du lịch, chỉ đường, quảng cáo thông minh phục vụ cho du khách và người dân khi đi du lịch trên địa bàn TPHCM. Phối hợp xây dựng các sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế; tạo điều kiện trong việc quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch và các dịch vụ của hai bên.

  Mục tiêu mà buổi ký kết hướng đến nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch TPHCM đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hệ thống dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, các khách hàng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) Việt Nam và Viễn Thông TPHCM.

  Ông Nguyễn Cao Văn – Giám đốc TTCNTT VNPT TPHCM giới thiệu App du lịch thử nghiệm

  Hoàng Minh