Nhiếp ảnh gia – Phóng viên ảnh Hải Linh

Thành phố năng động

Thực hiện  vào 18h35 ngày 17/2/2012 tại TPHCM

 

Một lần về Đồng Tháp viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc

Thực hiện vào 8h35 ngày 3/3/2012 tại lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp)

Nép vào lòng mẹ

Thực hiện vào lúc 17h39  ngày 13/11/2011 tại Bình Phước

Bưu điện TPHCM nhộn nhịp vào buổi sáng

Thực hiện vào lúc 7h30 ngày 28/02/2012 tại Bưu điện TPHCM

Đường về

Thực hiện vào ngày 9/04/2012 lúc 2h16 tại Bình Thuận

Đường xưa còn đây

Thực hiện vào ngày 8/05/2012 lúc 7h50 tại Bình Thuận

Đường mòn

Thực hiện vào ngày 8/05/2012 lúc 7h38 tại Bình Thuận

Biển Long Hải

Thực hiện vào ngày 5/15/208 lúc 14h02 tại Biển Long Hải

BBT