REX HOTEL SAIGON & HỌA SĨ VĂN DƯƠNG THÀNH

rex_1

rex_1 

Triển lãm Một thoáng quê hương (A Sense of Home Land) của nữ Họa sĩ Văn Dương Thành sẽ được khai mạc tại Rex Hotel Saigon 141, Nguyễn Huệ, Q.I, TP.HCMvào lúc 18 giờ ngay 17.12.2010

Ảnh: Nữ Họa sĩ Văn Dương Thành

Đặc biệt Phòng Triển lãm Một thoáng quê hương của chị sẽ được trưng bày đến 30.6.2011, để phục vụ du khách quốc tế thưởng thức nghệ thuật tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Văn Dương Thành  tại Rex Hotel Saigon

rex_2

Ảnh: Tác phẩm: Sense of Spring, tranh sơn dầu (87×103 cm)

rex_3

Ảnh: Tác phẩm Blue moon Alley (61×50)

rex_4

Ảnh: Studio Văn Dương Thành ở Hà Nội

V.H