Dịch COVID-19 tại TP.HCM: F0 ngày 24/9 thấp hơn 34 ngày trước đó

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 24/9 tại TP.HCM thấp hơn so với tất cả 34 ngày trước đó.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Phạm

CLIP HOT