74 trường hợp sử dụng bằng giả và bị thu hồi thẻ HDV du lịch tại TPHCM

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 74 trường hợp sử dụng bằng giả và bị thu hồi thẻ Hướng dẫn viên Du lịch, trong 2 năm 2016-2017. Cụ thể: