Back Sự kiện Giọng hát vàng Lịch công diễn các tiết mục xuất sắc Liên hoan Giọng hát vàng ngành Du lịch TPHCM, lần XIII, năm 2017